AN INSTRUMENTAL EXPERIMENTAL

TarotColors

Name Element Sense Zodiac Consequence Presenting Indicia Persons
Hole / Žezla Oheň Kariéra, schopnosti, možnosti Beran, Lev, Střelec Vůle,životní energie, radost ze života a sebeprosazení, kreativita, tvořivá energie a růst.
Barva osobního úspěchu
Hnací síla a růst
Potenciál, ambice a osobní úsilí vedoucí k úspěchu
Výzva k činu (aktivní aspekt)
Výzva nechat děje odehrávat se (pasivní aspekt)
Činy a rozhodnutí
Těžké situace („zkoušky ohněm“) jsou překonávány skutky a činností
Tvořivé a umělecké schopnosti
Postoj, stanovisko
Nezlomnost
Schopnost vize, vhledu, vnímání a intuice, a znázorňují duchovní energii, vitalitu a spontánnost.
Svět rozhodnutí a činů, uskutečnění a moc.
Podnikání, vystupování, identita a sebedůvěra, nadšení a úspěch.
Náš postoj k situacím pomáhajícím rozvoji osobnosti.
radost ze života, chuť do života, sebepotvrzení, plodná, tvořivá a tvořící síla, pohotovost a připravenost k činu, schopnost prosadit se a moc.
Je destruktivní nebo životadárný – podle toho, jak s ním naložíme.
Symbol životní jiskry, životní energie, nadšení a životaschopnosti
Vypracovali se vlastní silou.
Stojí-li na vaší straně, je dobré se jejich radou řídit, zvláště „jak dosáhnout úspěchu“.
Mají osobní iniciativu, jsou nadaní, ambiciózní a pilní.
Meče Vzduch Psychický a intelektuální stav Váhy, Vodnář, Blíženci Zbraň ducha.
Čelení konfliktní situaci
Reakce na spory a rozepře, protivníky nebo osobní vnitřní problémy.
Rozum a vědomí
Duševní energie, uvědomělý přístup k životu, vědění a intelekt.
Světská moc.
Myšlení, poznání a schopnost posuzovat.
Duchovně proniknout (aktivní přístup)
Nechat se osvítit, rozjasnit, osvětlit (pasivní přístup)
Vyspělost,samostatnost a svoboda.
Síla úsudku, rozlišování, zařazování a hodnocení.
Varování před nepřáteli, nebezpečím, neštěstím, násilím a smrtí.
Citový chlad.
Mentální úrovni a ztělesňují přesvědčení, ideje a způsob myšlení. Daly by se přirovnat k obrazům našich myšlenek.
Svět poznání a rozhodnutí, nápadů a odsudků, pojednávají o myšlenkách a představách, vědomém vnímání světa.
Symbol duchovního světa energií a myšlenek.
Moci létat, duchapřítomnost a síla myšlenky, názory, chápání, hodnocení, umění komunikace
Symbol ptáka: vztah Ducha a Lásky
Mysl není ani pozitivní ani negativní – pouze funguje nebo ne.
Egoisté.
Cíle jsou to nejdůležitější.
Reprezentanti světské moci.
Ppoháry / Kalichy Voda Emocionální stav Rak, Štír, Ryby Láska a štěstí.
Citový život.
Duše, vnitřní život a nevědomí.
Starost a zájem o druhé.
Laskavost.
Přátelství.
Přitažlivost.
Shrnutí určitých citů.
Nabídka přijímat (pasivní přístup).
Možnost být přijat (aktivní přístup).
Prázdnota a naplnění.
Emocionální neboli citové odezvy, reakce, pocity a prožitky. Všechny karty pod symbolem pohárů popisují různé formy lásky a znázorňují citové stavy od pocitu štěstí a uspokojení, přes zklamání, hněv, strach, až po netečnost.Pocity, nálady, tušení, vnitřní hlas, duchovní zkušenost. Vztahy k okolí. Tekutý stav, stav bez formy, neuchopitelnost (která se stává uchopitelnou a manipulovatelnou prostřednictvím pohárů)Symbol ženského lůna: sexuální energie a ženskost.Elixír života.
Další znaky: soucítění, vniknutí, intuice, sny, nálady, dojmy a předtuchy, nevědomí, odevzdání se
Velkorysé a láskyplné.
Někdo, na koho se dá spolehnout.
Skuteční přátelé, rodinní příslušníci, milenci.
Symbol odvozen od poháru na posvěcené víno.
Disky / Pentakly / Mince Zem Fyzický a materiální stav Kozoroh, Býk, Panna Materiální svět a peníze.Materiální bohatství.
Podnikání. Prosperita.
Tělo, tělesné prožívání, praktické schopnosti, využité talenty, materiální zajištění.
Obchod a trh.
Světská prestiž.
Podnět k akceptování určitých výsledků (pasivní přístup)
nebo k jejich tvoření (aktivní přístup).
Světská barva: srdce nebo duše se málo dotýká.
Vnější realitu a schopnost uskutečnit ve vnějším světě vše, oč usilujeme v oblasti zdraví, financí, práce, tvořivosti a vztahů.
Svět faktů a produktů, tělesného vnímání.
Hmota, materiál, látka, fyzický život a materiální podmínky.
Vazba člověka na rodnou hroudu – praktické činnosti, pracovní výsledky, smysl pro realitu, zacházení s penězi a hmotou.
Živobytí, udržování a zachování života, plodnost a přirozenost, stabilita a praktičnost.
Charakteristické jsou produkty: výsledky, fakta.
Bohatí a mocní lidé.
Někdo, koho si tazatel váží a respektuje jej a to především kvůli společenskému postavení a bohatství.