AN INSTRUMENTAL EXPERIMENTAL

TarotCourteousCards

Persons Commentary
Páže Pážata jsou nejčastěji někým, kdo je v nějaké situaci nově, málo, nebo krátce. Jako osoba to bývá mladý nebo nezkušený člověk – může to být muž i žena. Často to bývá někdo, kdo přichází s nějakým impulsem nebo podnětem odpovídajícím danému živlu. Není však dobré na něj příliš spoléhat, Páže je podle mých zkušeností většinou někdo nebo něco, co se bude ještě vyvíjet – a tedy i měnit.
Rytíř Rytíř bývá někdo, kdo do dané situace „vjede“, ovlivní ji, ale nesetrvá. Jako osoba to bývá většinou někdo, kdo aktivně zasahuje. Pomocí svého živlu se o něco snaží, o něco usiluje. Většinou je s ním spojen nějaký pokrok, pohyb a změna nebo alespoň pokusy o ni. Stejně jako u pážete však nelze spoléhat na to, že zůstane a neodjede ovlivňovat něco jiného někam jinam. I u Rytíře by si měl být člověk vědom jisté pomíjivosti.
Rytíř může také představovat klima nebo náladu nějaké situace.
Královna Královna ztělesňuje nejčastěji nějakou ženu. Výjimečně může poukazovat na nějakou ženskou vlastnost.
Král Král ve výkladu představuje důležitého muže nebo mužské vlastnosti odpovídající charakteristice daného živlu.