AN INSTRUMENTAL EXPERIMENTAL

Beaufortova stupnica sily vetra

Stupeň Stredná rýchlosť vetra Pomenovanie Úkazy na mori Výška vĺn (max) Úkazy na pevnine
m/s km/h kt m
0 0 0 0 bezvetrie zrkadlová hladina 0 dym stúpa kolmo nahor
1 1,0 3 2 vánok hladina sčerená, bez peny 0,1 (0,1) slabý pohyb dymu a lístia, veterná koruhva sa nehýbe
2 2,5 9 5 slabý vietor drobné vlnky s hladkými vrcholmi bez peny 0,2 (0,3) šelest lístia, veterná koruhva sa hýbe, vietor citeľný na tvári
3 4,5 16 8 mierny vietor väčšie vlnky s ostrými vrcholmi bez peny 0,6 (1) vietor rozvíja menšie zástavy, pohyb vetvičiek
4 6,5 24 13 dosť čerstvý vietor malé vlny s objavujúcou sa penou 1 (1,5) vietor zdvíha prach a kúsky papiera, pohybuje slabšími konármi
5 9,5 34 18 čerstvý vietor dlhšie vlny, mnohé s penou 2 (2,5) listnaté kry sa začínajú hýbať, na stojatých vodách sa tvoria menšie vlnky so spenenými hrebeňmi
6 12,5 44 24 silný vietor väčšie vlny so spenenými vrcholmi, niektoré sa lámu 3 (4) vietor pohybuje silnejšími konármi, telegrafné drôty svištia, používanie dáždnika je obťažné
7 15,5 56 30 prudký vietor veľké vzduté vlny, vietor odfukuje z vĺn penu a kvapky 4 (5,5) vietor pohybuje celými stromami, chôdza proti vetru je náročná
8 19,0 68 37 búrlivý vietor vysoké vlny, vietor strháva hrebene vĺn, pena strieka 6 (7,5) lámu sa konáre, chôdza proti vetru je normálne nemožná
9 22,5 81 44 víchrica vysoké vlny, hustá pena, vrcholky niektorých vĺn sa stáčajú 7 (10) vietor spôsobuje menšie škody na stavbách, strháva komíny a škridly, zo stromov sa odlamujú hrubšie konáre
10 26,5 95 51 silná víchrica veľmi vysoké vlny, hustá pena, vrcholky vĺn sa stáčajú 9 (12,5) vyvracia celé stromy, spôsobuje väčšie škody na stavbách
11 30,5 110 59 mohutná víchrica extrémne vysoké spenené vlny, pena odletuje v smere vetra 11,5 (16) mnoho stromov je vyvrátených alebo zlomených, spôsobuje rozsiahle materiálne škody
12 36,0 125 68 orkán extrémne vysoké vlny, hustá pena všade v ovzduší 14+ (16+) ničivé účinky

Úkazy na mori sa prejavujú na voľnej hladine vzdialenej od pobrežia. V závislosti od miestnej orografie môže pobrežie chrániť zátoky alebo príbrežné oblasti pred účinkami vetra.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Beaufortova_stupnica_sily_vetra